Maskinstation    Flytgödseltransport                                                                        
Gödseltransporter utföres med 2 st gödseltrailers, bufferttank vid direktspridning. Förmedling av gödsel.  Flytgödselspridning                                             


18-28 m3 ekipage, utrustade med marknadens bästa däcksutrustning,
12-24 m rampbredder.
Traktorerna är utrustade med GPS med RTK noggrannhet.

Nedmyllning

 

Klicka på bild för större format.
Nedmyllning med 8 m Samson myllare.
Ett bra sätt att nyttja gödseln optimalt.
 Flytgödselomrörning Såväl höga som låga brunnar.

Kletgödsel/slamspridning

 

Klicka på bild för större format.
                        Med Samsonspridare Sp 12 och Bunning
                        två stegsspridare för bredspridning. Utrustade med
                        rejäla däck.

Fastgödsel/kalkspridning

 

Klicka på bild för större format.
Med Samsonspridare Sp 12 och Bunning
två stegsspridare för bredspridning.
Nu med våg! Utrustade med rejäla däck.
Möjlighet att köra efter styrfil.

Betsådd

 

Klicka på bilden för större format.
18-radig combi såmaskin med GPS.

Rapssådd

 

Klicka på bilden för större format.
Kultivatorsådd av raps med Horsch Tiger.

 Sådd

 

Klicka på bilden för större format.
Med Väderstad Rapid, kombisådd+gräsfrö
om så önskas, 12 meters ogräsharv/frösåmaskin

Gräshuggning

 

Klicka på bilden för större format.
3,2 meters alternativt 9 meters arbetsbredd.
Möjlighet till 1/2/3 strängar alt. bredspridning.

Strängläggning

 

Klicka på bilden för större format.
med 9 meters Krone strängläggare

Ensilering

 

Klicka på bilden för större format.
                                      Med Krone Comprima press samt
                                      med en Krone Combipack, även pressning
                                      av minibalar 90 cm.
      Gräsfrösådd                                              4 meters Rapid med gräsfrölåda. 12 meters frösåmaskin.
      Gödningskörning                                             12-36 Amazone med vågcell. GPS switch för minimerad överlappning.
Möjlighet att köra efter styrfil.

 Växtskydd

Klicka på bilden för större format.

                                    Självgående 24 m spruta Sam Horizon 5000,
                                    sektionsavstängning – GPS med RTK noggrannhet.

Jordbearbetning                      Plog med tiltpackare, harvning.
Reducerad Jordbearbetning        Carrier, kultivator horsch Tiger 5m
Lastningsarbete                                      
    med midjestyrd L60E flisskopa, spannmålsskopa,
    sopaggregat, kranarm.

 Tröskning

 

Klicka på bilden för större format.

                                    Tröskning med New Holland CX 8080 utrustad med
                                    skördemätning och GPS samt New Holland TX 66.
                                    Båda försedda med skärbordsförlängning för
                                    minimalt spill vid rapströskning.
                                    Vagnar kan medfölja.

Halmpressning

 

Klicka på bilden för större format.

                                  Rundbalspressning med snittverk, baldiameter upp
                                  till 150 cm samt pressning av fyrkantsbalar med
                                  Krone Big Pack med skäraggregat samt
                                  New Holland BB 9090 och Parkland samlarvagn.


Blastkross                                 


Frontmonterad kross för potatisblast.

Halmrivare

Täckning av sockerbets/potatis-stukor och flytgödselbehållare.
 Trädesputsning                    Putsning av trädor och betesmarker.

 Betupptagning

utföres i samarbete med Sockerbetsentreprenörerna www.betor.se

Snöröjning

        utföres med vikplogar och diagonalblad. Även grusning och saltning.
Theme: Overlay by Kaira